امینی هرندی، مدیرعامل موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران و جمعی دیگر از مسئولان این موسسه با سلیمیان، معاونت توسعه بازار شرکت به‌پرداخت ملت و همتیان، مدیر ارتباط با مشتری...
جلسه هماهنگی کمیته روابط عمومی، تبلیغات و بازرگانی پروژه آمارگیری مشاغل کشور به منظور جمع بندی نهایی برنامه های پیش‌ رو، برگزار شد. با توجه به نزدیک شدن زمان...
جلسه نظارت موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران و پژوهشکده‌ آمار با حضور مدیران، رؤسا و کارشناسان این دو موسسه برگزار شد.  اولین نشست هم افزایی نظارتی پروژه بزرگ آمارگیری...
موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران مجری طرح بزرگ آمارگیری از مشاغل کشور به منظور افزایش امنیت اطلاعات و داده ها، جلسه هم اندیشی با حضور کارشناسانی از پلیس فتا...
پژوهش بررسی تولید ناخالص داخلی و ساختار اقتصادی مناطق آزاد هشتگانه ایران با همکاری موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران انجام می شود. پژوهشی با عنوان «بررسی تولید ناخالص داخلی...