با محوریت پروژه های در دست اقدام به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان ، روز چهارشنبه 19مهرماه 1402 جلسه ای با...
امینی هرندی، مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان و جمعی دیگر از مسئولان این موسسه با سلیمیان، معاونت توسعه بازار شرکت به‌پرداخت ملت و همتیان، مدیر ارتباط...
چهارمین جلسه نظارتی بر اساس مفاد تفاهم نامه موسسه با پژوهشکده آمار در خصوص برگزاری آمارگیری از مشاغل کشور برگزار شد. به منظور بررسی مدارک و مستندات اجرای پروژه...
جلسه هماهنگی کمیته روابط عمومی، تبلیغات و بازرگانی پروژه آمارگیری مشاغل کشور به منظور جمع بندی نهایی برنامه های پیش‌ رو، برگزار شد. با توجه به نزدیک شدن زمان...
جلسه نظارت موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان و پژوهشکده‌ آمار با حضور مدیران، رؤسا و کارشناسان این دو موسسه برگزار شد.  اولین نشست هم افزایی نظارتی پروژه...
موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان مجری طرح بزرگ آمارگیری از مشاغل کشور به منظور افزایش امنیت اطلاعات و داده ها، جلسه هم اندیشی با حضور کارشناسانی از...
طرح آمارگیری از دام های سبک و سنگین موجود در دامداری های سنتی کشور توسط موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان انجام می شود. با هدف برآورد تعداد...