موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان مجری طرح بزرگ آمارگیری از مشاغل کشور به منظور افزایش امنیت اطلاعات و داده ها، جلسه هم اندیشی با حضور کارشناسانی از...