پژوهش بررسی تولید ناخالص داخلی و ساختار اقتصادی مناطق آزاد هشتگانه ایران با همکاری موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان انجام می شود. پژوهشی با عنوان «بررسی تولید...
نشست مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان با مدیران و مسئولین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برگزار شد. مرکز روابط عمومی و امور بین الملل: امینی هرندی...