با محوریت پروژه های در دست اقدام به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان ، روز چهارشنبه 19مهرماه 1402 جلسه ای با حضور معاون حقوق عامه...