اجرای طرح پژوهشی و تحقیقی مشاغل کشور در شهر اصفهان با تاکید بر اجرای سرشماری مشاغل کشور طرح پژوهشی، تحقیقی مشاغل کشور برای سنجش میزان همکاری جامعه هدف سرشماری...
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان در راستای گسترش خدمات فرهنگی – مذهبی در فضای مجازی همکاری خواهند کرد....
زمینه های همکاری و تعامل موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان و گروه صنعتی انتخاب الکترونیک در راستای اجرایی شدن پروژه آمارگیری از مشاغل کشور مورد بررسی قرار...
بررسی ساز و کارهای همکاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان در خصوص اجرای پروژه بزرگ آمارگیری از...
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان در اجرای پروژه بزرگ آمارگیری از مشاغل کشور تعامل و همکاری گسترده خواهد داشت. به...