پیش از ظهر امروز در جلسه ای مشترک با  حضور مهندس جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات  و معاونین ایشان  و مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات...