طرح آمارگیری از دام های سبک و سنگین موجود در دامداری های سنتی کشور توسط موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان انجام می شود. با هدف برآورد تعداد...