امینی هرندی، مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان و جمعی دیگر از مسئولان این موسسه با سلیمیان، معاونت توسعه بازار شرکت به‌پرداخت ملت و همتیان، مدیر ارتباط...
چهارمین جلسه نظارتی بر اساس مفاد تفاهم نامه موسسه با پژوهشکده آمار در خصوص برگزاری آمارگیری از مشاغل کشور برگزار شد. به منظور بررسی مدارک و مستندات اجرای پروژه...
موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان مجری طرح بزرگ آمارگیری از مشاغل کشور به منظور افزایش امنیت اطلاعات و داده ها، جلسه هم اندیشی با حضور کارشناسانی از...
ظهر امروز سرهنگ محمدولی معاون طرح و برنامه ریزی بودجه فاتب به همراه هیئت همراه از روند مقدماتی اجرای پروژه آمارگیری از مشاغل کشور که توسط موسسه فرهنگی هنری...