به گزارش روابط عمومی مؤسسه بانک اطلاعات مرجع ایران، در جلسه‌ای که با حضور رئیس و مدیران ارشد پژوهشکده آمار و مدیران مؤسسه بانک اطلاعات مرجع ایران برگزار گردید...
سامانه بانک اطلاعاتی سازمان دامپزشکی کشور توسط متخصصان موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران به‌‌روزرسانی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران، در جلسه با حضور...
اجرای طرح پژوهشی و تحقیقی مشاغل کشور در شهر اصفهان با تاکید بر اجرای سرشماری مشاغل کشور طرح پژوهشی، تحقیقی مشاغل کشور برای سنجش میزان همکاری جامعه هدف سرشماری...