ظهر امروز سرهنگ محمدولی معاون طرح و برنامه ریزی بودجه فاتب به همراه هیئت همراه از روند مقدماتی اجرای پروژه آمارگیری از مشاغل کشور که توسط موسسه فرهنگی هنری...
پیش از ظهر امروز در جلسه ای مشترک با  حضور مهندس جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات  و معاونین ایشان  و مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات...