کارشناس فروش و بازاریابی

-توان بالای مذاکره های توجیهی، استدلالی، مشاوره ای و حتی مقابله ای
-تسلط بر مفاهیم و دانش های تخصصی و وابسته به بازاریابی
-توان جذب سفارش های بالا، ارائه مشاوره های بهره وری تولید به تصمیم گیران در سازمان
-شناخت برندینگ سازمانی و ساختمان ذهنی مناسب در بازار
-شناسایی کدهای توزیعی مناسب بازخور از مشتريان و ارائه خدمات پس از فروش
-ايجاد تفكر مشتري مدار در كاركنان درون سازمان
-تجزیه و تحلیل روندهای فروش در گذشته
-تجزیه و تحلیل عملیات رقبا و اقدامات ایشان
-ارتباط مستمر با واحد تحقیقات بازاریابی برای مطلع شدن از نتایج ارزیابی رضایت مشتریان (CSM)