کارشناس تحلیل فرایند

-تسلط بر تدوین و استقرار فرآیندها
-آشنایی با اصول مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
-تسلط بر زبان برنامه نویسی BPMN و سایر استانداردهای مستند سازی فرایندها
-توانایی عارضه یابی و مهندسی مجدد فرآیندهای کار از طریق شبیه سازی فرآیندی از طریق ویژوال پارادایم یا….
-آشنایی با نرم افزارهای پایگاه داده (SQL و…)
-توانایی بکارگیری رویکردهای تعالی سازمان و مدیریت کیفیت از جملهEFQM و QFD،VOC و…
-آشنایی با روش برنامه ریزی اهداف و نتایج کلیدیOKR
-آشنایی با ترم افزار Visual paradigm
-تسلط بر excel پیشرفته و پاورپوینت
-قابلیت سرچ اینترنتی بر مبنای طبقه بندی
-آشنایی با مباحث ERP و نحوه پیاده سازی آن در سازمان