کارشناس تحلیل داده

-مهارت در مراحل پیاده سازی استخراج، تبدیل و بارگذاری داده ها (ETL) و درک و شناخت مفاهیم اولیه پایگاه های داده
-داشتن دانش آماری و تجربه کافی در به کارگیری ابزار های تحلیل آماری
-توانایی نگارش گزارش های جامع و کاربردی
-مهارت کافی در فرمول نویسی در Excel و استفاده از مجموعه Office
-داشتن تجربه اثبات شده به عنوان تحلیلگر داده
-دانش فنی مرتبط با Data Model و ابزار های پیاده سازی مدل های داده کاوی (Rython)
-دانش مدل سازی ریاضی
-آشنایی با نرم افزار SPSS
-تسلط به زبان انگلیسی و درک مطلب بالاتر از سطح متوسط
-کارشناس/کارشناس ارشد در رشته های مهندسی صنایع، علوم کامپیوتر، آمار، مدیریت فناوری اطلاعات و یا رشته های مرتبط دیگر مزیت محسوب می شود.