رتبه بندی فعالیت های ناشران، در کارآمدی آنها مفید است.

در دهه های اخیر، با پیشرفت سریع تکنولوژی و افزایش حجم عظیم داده ها و اطلاعات، نقش ناشران به عنوان نظارت کننده و انتشاردهندگان آثار هنری، علمی و ادبی بسیار حیاتی و برجسته شده است. ناشران نقشی اساسی در ارائه و انتقال دانش، ترویج فرهنگ، پیشرفت علمی و تکامل فرهنگ و هنرهای مختلف دارند.

از جمله مشکلاتی که در صنعت نشر وجود دارد می توان به؛ عدم وجود شاخص های دقیق و جامع برای رتبه بندی ناشران، عدم توافق در معیارها و شاخص های استفاده شده در رتبه بندی، عدم تطابق بین شاخص های رتبه بندی ناشران آثار مکتوب و برخط و عدم توانایی در انتقال کیفیت و عملکرد ناشران از طریق این رتبه بندی اشاره کرد.

در حالی که رتبه بندی ناشران در حوزه بین المللی به وسیله سازمان ها و مؤسسات متخصص صورت می گیرد، در ایران، مشکلاتی در رتبه بندی ناشران وجود دارد. یکی از این مشکلات، عدم وجود شاخص های دقیق، جامع و استاندارد برای رتبه بندی ناشران است.

به همین دلیل، ارزیابی و رتبه بندی ناشران اهمیت بسیاری دارد تا بهبود عملکرد و کیفیت آثار منتشر شده از یک سو  و قابلیت اطمینان و استفاده مطمئن از آثار ارائه شده از سوی دیگر را تضمین کند.

علاوه بر این، تطابق کافی بین شاخص های رتبه بندی ناشران آثار مکتوب و برخط و همچنین تدوین شاخص هایی که بتوانند به راستی عملکرد و کیفیت ناشران را ارزیابی کنند، از جمله موارد دیگری است که نیازمند بررسی و تحلیل جامع تر است.

موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان با ارائه پژوهشی با عنوان «شاخص های رتبه بندی فعالیت های ناشران ایران» تلاش دارد با یک مطالعه جامع، شاخص های رتبه بندی ناشران آثار مکتوب و برخط را به تفکیک یکدیگر طراحی نماید و با به ثمر رساندن این پژوهش، به بهبود فرآیند ارزیابی عملکرد و کیفیت فعالیت ناشران ایران کمک کرده و یک ابزار ارزیابی قابل اعتماد در دسترس پژوهشگران، دانشگاه ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مراکز مربوطه قرار دهد تا در نهایت شاهد بهبود کلیت صنعت نشر در ایران باشیم.

                                                                                                                                                                                                           امینی هرندی

                                                              موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان