پرتال طراحی، بارگذاری، آموزش و پشتیبانی پورتال جامع اتاق اصناف ایران

موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران در راستاي عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکید ریاست محترم جمهور مبنی بر شتابدهی به استقرار دولت الکترونیک، و همچنین تلاش جهت پیشبرد برنامه پنجم توسعه و با بکارگیری تجارب و امکانات بالقوه خود، مبادرت به اجرای پروژه آمارگیری از کلیه واحدهای صنفی در سراسر کشور در جهت ساخت پورتال خدماتی، اطلاع رسانی و آموزشی اتاق اصناف ایران و استقرار اتوماسیون اداری جامع آنلاین نموده است.

این پروژه که به منظور ارائه خدمات اطلاع رسانی به عموم و ارتقاء سطح آگاهی عمومی و جلوگیری از اتلاف وقت و زیان به اقتصاد کشور طراحی شده است، در جهت الکترونیکی کردن خدمات دولتی و ارتباطات واحدهای صنفی در سراسر کشور تدوین شده و حرکتی فرهنگی و اقتصادی به شمار می رود که قطعا همه واحدهای صنفی و عموم مردم از نتایج آن بهره خواهند برد.

نرم افزار حاصل از اجرای این پروژه، ارتباط دائم و بدون خدشه میان اتاق اصناف ایران با کلیه اتاق های اصناف استانی و اتحادیه ها، واحدهای صنفی و مردم ایجاد نموده و زمینه هرگونه مکاتبه و اطلاع رسانی را، حتی در شرایط خاص برقرار خواهد نمود.

این موسسه نسبت به پشتیبانی از واحدهای صنفی که در اثر نوسانات بازار، بیماریهای همه گیر و رقبای خارجی درگیر مشکلات عدیده شده اند، احساس مسئولیت کرده و خدماتی را در نظر گرفته که پس از جمع آوری اطلاعات، اصناف را در زوایای مختلف به خوبی حمایت می کند.

همانگونه که گفته شد موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران تجربه موفقیت آمیز مشابهی در سال 1391 در خصوص ساخت بانک اطلاعات اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور، زیر نظر شورای اصناف ایران، داشته که از شیوه های اجرایی آن در این طرح نیز بهره خواهد برد.

طرح حاضر در سطح کل کشور به صورت عملیات میدانی آمارگیری و طی مراجعه به کلیه واحدهای صنفی اجرا خواهد شد که قبلا از طریق رسانه های جمعی به اطلاع واحدهای ذیربط خواهد رسید.