مدیر فروش

-مهارت کار تیمی، مدیریت زمان، نتیجه گرا،متعهد و مسئولیت پذیر
-منعطف در قبال تغییرات و شرایط بازار
-روحیه ی حل مسئله، چالش پذیری و نوآوری
-تسلط بر نرم افزارهای CRM-Word-Excel و نرم افزارهای مربوط
-تسلط بر اصول و دانش روز فروش، مهارت ها و تکنیک های گوناگون فروش مانند تماس سرد و…
-ارتباط موثر و روابط عمومی بالا و مهارت های مذاکره قوی
-مدیریت مشتریان و امور مرتبط
-پایش و شناخت رقبا و وضعیت بازار، شناسایی سرنخ ها و جذب هر چه بیشتر مشتریان جهت افزایش فروش
-ارائه دوره ای بازخوردهای بازار خدمات شرکت
-ارائه گزارش های تحلیلی و آماری لازم جهت شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای فروش و شناخت بهتر بازار و رقبا
-تیم سازی تیم های فروش، آسیب شناسی، برنامه ریزی و آموزش برای بهینه کردن عملکرد تیم های فروش
-طراحی فرآیندها و روش های خلاقانه ی فروش
-طراحی KPI های مورد نیاز و نظارت، ارزیابی و تحلیل عملکرد تیم های فروش به صورت روزانه و دوره ای
-تعیین هدف های کوتاه، میان و بلند مدت فروش براساس استراتژی های سازمان
-ارائه گزارش های دوره ای فروش