مدیر روابط عمومی

-داشتن حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط
-توانایی کار با ICDL
-توانایی ارتباط با سازمان ها
-دارای روابط عمومی بالا
-مهارت در تهیه گزارش از جلسات
-توانایی مدیریت شبکه های اجتماعی
-تولید محتوا برای سایت موسسه