مدیر اجرایی

-تجربه مناسب و قابل اثبات در حوزه مدیریت اجرایی
-آشنایی نسبی با اصول حسابداری
-آشنایی نسبی با اصول طراحی فرایند
-آشنایی نسبی با اصول مدیریت و اداری
-سواد مدیریت منابع مالی و انسانی
-تسلط کامل به نرم افزارهای آفیس
-تسلط کامل به اصول نامه نگاری و مکاتبات سازمانی
-خوش برخورد و روابط عمومی قوی و توانایی برقراری ارتباط موثر
-توانایی بالا در مدیریت زمان و هزینه ها
-هوش اجتماعی بالا
-آشنایی کار با کامپیوتر و ICDL