آرزوی تابعیت ایرانی برای فرزندان بین المللی

امینی هرندی

اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی در چند ساله اخیر با ابراز علاقه زنان ایرانی مقیم دیگر کشورها ابعاد تازه ای به خود گرفت.

این مسئله طیف فراوانی از مادران ایرانی که فرزندانی حاصل ازدواج با مردان غیر ایرانی دارند (که حتی متولد ایران و بی‌شناسنامه مانده بودند) را نیز شامل می شد. به نظر می رسید این طرح با ورود به صحن علنی مجلس و با چکش کاری و حذف زواید کارشناسی نشده آن شکل و شمایل شسته رفته‌ای بیابد اما در همان گام نخست به همت برخی از نمایندگان، به این طرح، کودکان بی شناسنامه هم افزوده شد و از لحاظ ابعاد و مشخصات، لایحه اعطای تابعیت به فرزندانی با پدر غیر ایرانی ابعاد گسترده‌ای یافت و در نهایت به دلیل نامشخص بودن بسیاری از سازوکارهای قانونی، شورای نگهبان آن را نپذیرفت و برای بازبینی مجدد طرح را به مجلس بازگرداند.

بی شک یکی از مواردی که باید به آن پرداخت تاثیر شرایط اجتماعی، فرهنگی و حقوقی این فرزندان در ایران در در این راستا وجود تحقیقات جامع و کاملی می تواند در این مسیر راه‌گشا باشد و به تصمیم‌گیران و تصویب کنندگان این طرح هایی در سطح کلان کشور کمک شایان توجهی نماید.

بر این اساس پژوهشی در موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان با همکاری دادستانی کل کشور در دست تهیه است که به ابعاد چنین موضوعی می پردازد و همه اثرات مثبت و منفی آن را بررسی می کند.

امید است با تحقیق و پژوهش مدون به کمک مسئولین و قانون گذاران کلان کشور مشکلات این طیف از هموطنانمان نیز بررسی و راهکاری جدی و قابل اجرا ارائه و سازوکاری برای آنها ایجاد شود.

در مسیر این پژوهش مصاحبه با مادرانی که فرزندانی حاصل از ازدواج با مردان غیر از هموطن خود دارند و شنیدن تجربیات آنها از تلاش هایشان برای گرفتن تابعیت می تواند راهگشا باشد.

از آنجایی که هنوز در ایران به طور جامع تاثیر این قانون بر شرایط اجتماعی، قانونی، فرهنگی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی مورد بررسی قرار نگرفته است نمی توان به درستی اثرات آن را ارزیابی و بررسی نمود. تنها در سایه پژوهش های درست و مدقن می توان تا حدودی معایب و نقایص قانون را شناسایی کرده و سطح کیفی و کمی خدمات در این حوزه را مشخص و ترسیم نمود.

چنین قوانینی پیش از اجرایی شدن به بررسی همه جانبه نیاز دارد تا تمامی ابعاد پنهان و پیدای آن مورد بررسی دقیق قرار بگیرد نتیجه آنکه محتوای این پژوهش در تصمیم گیری ها می تواند راه گشا باشد.