طراح سایت

-مسلط به طراحی سایت و شبکه های اجتماعی
-تسلط به وردپرس و سئو سایت
-تسط به پشتیبانی سایت و شبکه های اجتماعی
-تسلط به نرم افزارهای گرافیکی و تولید محتوای بصری
-آشنا به محتواگذاری و تولید محتوا سایت
مسلط به
-Html
-CSS
-WordPress
-Elementor
-page builder 
آشنا به
-PHP
-UA/UX
-XD
-Search console
-GTMetrix