برنامه نویس (Front-End)​

-رفع باگ های گزارش شده
-ارتباط مستمر با اعضای تیم Backend
-مستندسازی فنی از کدهای پیاده سازی شده
-هماهنگی سریع با اعضای فعلی تیم فرانت اند
-پیاده سازی فرانت اند وب سایت از روی طرح های UI/UX
-طراحی و پیاده سازی کدهای فرانت اند با کارایی بالا و قابلیت استفاده مجدد
-آشنایی با PWA
-تجربه کار با GIT
-تجربه کار با Restful APIs
-آشنایی با مفاهیم Clean Code
-تسلط به React،Next.js ، ES6 و CSS
-تسلط به CSS Preprocessor مثل Sass ,Less
-تسلط بر مفاهیم طراحی واکنش گرا (Responsive Design)
-داشتن نمونه کار قوی در پیاده سازی فرانت اند