بانک اطلاعاتی بانک جامع اطلاعات پزشکی و دارویی ایران

این پایگاه داده زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تهیه و در تاریخ 1390/09/20  توسط وزیر محترم بهداشت رونمائى شد؛ که به عنوان اولین و یگانه مرجع تخصصى در حوزه سلامت مورد استفاده قرار گرفته و طى مستندى 10,000 صفحه اى شامل بخشهاى زیر انتشار یافت:

  • اطلاعات مراکز تشخیصى و درمانى اطلاعات عمومى خدمات درمانى
  • بهداشت عمومى
  • سلامت خانواده
  • اطلاعات دارویى
  • اورژانس
  • اطلاعات جامع پزشکان کشور
  • مجموعه قوانین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکى
  • آشنایى با ارگان ها، نهاد ها و سازمان هاى حوزه سلامت
  • تجهیزات پزشکى
پزشکی-01