بانک اطلاعاتی بانک جامع اطلاعات حقوقى و قضائى ایران

لوگو-قضایی

پروژه جمع آورى و تدوین اطلاعات حقوقى و قضایى ایران، زیر نظر مجلس شوراى اسلامى و قوه قضائیه در سال 1392 اجرا گردیده و به عنوان مرجع تخصصى در حوزه حقوقى و قضائى در50,000 صفحه منتشر گردید که شامل اطلاعات ذیل مى باشد:

  • فرهنگ لغات حقوقى
  • مجموعه محشى قوانین
  • ترمینولوژي حقوق
  • نرم افزار جامع دیه
  • نرم افزار جامع ارث
  • بانک جامع قوانین کشور
  • آراء وحدت رویه حقوقى، کیفرى و کاربردى
  • نرم افزار محاسبه وجوه قضایى و حقوقى
  • اطلاعات مراکز حقوقى، قضائى و انتظامى
  • راهنماى نگارش حقوقى و نمونه فرم ها
قضایی-01