بانک اطلاعاتی بانک جامع اطلاعات اصناف ایران

لوگو-اصناف-ایران

این پایگاه داده زیر نظر اتاق اصناف ایران جمع آورى شده که شامل اطلاعات تمامى واحدهاى صنفى ( بیش از 8,000,000 واحد صنفى ) در سراسر کشور مى باشد که به تفکیک :

  • نام واحد صنفى
  • رشته شغلى
  • نام مدیریت
  • آدرس و تلفن
  • شرح خدمات ویژه

و در 604 رَسته شغلى تقسیم بندى شده است. این مشاغل خود بر اساس نوع اتحادیه در 65 صنف تولیدى و خدمات فنى و 71 صنف توزیعى طبقه بندى شده است.
بانک اطلاعات اصناف ایران به صورت عملیات میدانى آمارگیرى در سطح کل کشور و به صورت پروژه هاى استانى تهیه شده و در زمان خود موجب تحول بزرگى در ارائه خدمات به واحدهاى صنفى انجام گردیده بود.