در تمامی رشته‌ها به خصوص در رشته‌های علوم انسانی، علم آمار نقش بسیار حیاتی در فرآیند پژوهش دارد از این رو درک مفاهیم و آشنایی با موضوعات تئوری آمار و احتمالات برای تمامی پژوهشگران که قصد همکاری با موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران را دارند، ضروری است.

همچنین موسسه فرهنگی هنری مرکز اطلاعات مرجع ایرانیان، آموزش مقدماتی تا پیشرفته نرم افزارهای آماری شامل SPSS, LISREL, Smart PLS, Amos,  Expert Choice,…  را به آمارگیران همکار این مجموعه ارائه می‌کند.

 در این دوره‌های آموزشی، آمارگیران با هدف بهبود توانمندی‌ها و انجام درست وظایف محوله و با هدف انجام تمام و کمال امور مربوط به جمع آوری داده ها و آمار و اطلاعات آماری، کار با تمامی نرم افزارهای آماری روز دنیا را به صورت کاملا کاربردی فرا می‌گیرند تا آنچه به آنها محول شده را به درستی و دقیق به سرانجام برسانند.