پروژه ملی آمارگیری از مشاغل کشور

آمار-گیری۰مشاغل

بزرگترین رویداد آمارگیری از مشاغل در کل کشور، در حال شکل گیری است. این پروژه عظیم که با حمایت همه ارگانها و سازمانهای دولتی و همراهی بخش خصوصی انجام خواهد شد، در راستای استقرار دولت الکترونیک برنامه ریزی شده است. همانگونه که همگان میدانند، الکترونیک شدن خدمات دولتی یکی از مهمترین گامها در شفاف سازی فرآیندهای اداری، جلوگیری از سوئ استفاده ها، کاهش مشکلات شهری و ترافیک، کاهش هزینه خدمات و کوچک شدن دولت است.

پروژه آمارگیری از مشاغل کشور که با همراهی بیش از ۱۲۰۰۰ نفر آمارگیر و ۱۰۰ نفر نیروی ستادی انجام خواهد شد، سنگلاخ های مسیر توسعه اقتصادی را رفع و در دوره زمانی که فعالیت خرد اقتصادی به حمایت همه جانبه نیاز دارند، شرایط بهینه را برای آنان در جهت گسترش بازار و درآمد بهتر ایجاد میکند. از سوی دیگر خدمات ویژه ای را برای واحد‌های شغلی تعریف میکند که بتوانند با بالاترین ظرفیت خود فعالیت نمایند.

صنایع
حقوقی
اصناف
فرهنگی
پزشکی
سازمانها-نهادها