اخبار

موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران مجری پروژه عظیم به‌‌روزرسانی سامانه بانک اطلاعاتی سازمان دامپزشکی کشور

سامانه بانک اطلاعاتی سازمان دامپزشکی کشور توسط متخصصان موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران به‌‌روزرسانی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی موسسه بانک اطلاعات مرجع ایران،