گالری فیلم و عکس

فیلم مراسم رونمایی از پروژه میراث فرهنگی 

 تیزر معرفی بانک اطلاعات پزشکی و دارویی استان اصفهان

  

 


مستندی از مراحل تهیه بانک اطلاعات پزشکی و دارویی استان اصفهان

  

 


تصاویری از رونمایی بانک اطلاعات پزشکی و دارویی استان تهران با حضور وزیر وقت وزارت بهداشت